Menü

Környezetvédelem


 

A környezetvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi követelményrendszer folyamatosan szigorúbbá válik, melynek következménye mára jelentős költségtényezővé vált.
A Grabarics Kft. tevékenysége során felelősséggel viszonyul a természeti környezethez. Részt vállal a természeti és az emberi erőforrások megóvásában. Mindennek eredményeként biztonságosan végezheti tevékenységét, javul megítélése, erősödik versenyképessége.
E célok eléréséhez nélkülözhetetlen a műszaki tudás bevonása, az innováció, munkatársak kreativitása és motivációja.

A Grabarics Kft. környezetvédelmi céljai:
-    a környezetre gyakorolt káros hatások felmérése és azok megelőzése
-    energiatakarékosság
-    preventív szemlélet a hulladékgazdálkodás területén
-    az újrahasznosított hulladék arányának növelése, a kibocsátások csökkentése
-    a környezettudatos magatartás tudatosítása
-    környezetirányítási rendszer bevezetése és működtetése


Környezetvédelmi céljaink elérése érdekében a GOP 2.1.1/A 2009 pályázat keretében kidolgoztuk, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszert, melynek működtetése hathatós segítséget nyújt vállalatunknak a környezetére rótt terhelései folyamatos, tervszerű csökkentésében, a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének minimalizálásában, a jogszabályoknak megfelelő, de mégis gazdaságosan megvalósítható gyakorlati kialakításában.