Menü

Pályázatok


Építőipari termelőeszközök egyedi azonosítására és nyomonkövetésére alkalmas rádiófrekvenciás megoldás fejlesztése pályázat keretében (Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00483) kedvezményezett Grabarics Építőipari Kft. 131.351.744 vissza nem térítendő, uniós támogatásra kötött szerződést 45% támogatási mértéke mellett.

A projekt megkezdésének dátuma: 2018.10.10.

A kereskedelmi és az ipari folyamatok követhetősége, tervezhetősége ésaz egyre érzékenyebb kérdéssé váló szakképzett munkaerő rendelkezésreállása is igényli, hogy az építőiparban is alkalmazásra kerüljenek olyanfolyamatkövetést támogatómegoldások, ahol gép-géppel kommunikál. Ezzelpontosabban és így költséget, emberi(szaktudást igénylő) erőforrástcsökkentve lehetséges úgy szervezni egy építési projektet is, ahol afelhasznált, építéshez szükséges eszközök időben és adotthelyszínen valómegléte nélkülözhetetlen. A napi gyakorlatban az optikai azonosítás(pl. vonalkód) alkalmazása egy építési területen nem jelent tartósmegoldást, mert azeszközök, anyagok durva igénybevétele miatt ezeknagyon rövid életűek. A felhasználni tervezett ipari RFID tag-ek,jeladókkal, valamint ezek konvencionális és részben speciális rögzítése(pl. nagy tapadószilárdságú és rugalmas műgyanta keverékkel)eddig nemalkalmazott megoldást eredményezhetnek a célunk eléréséhez.

Amennyibena megoldás sikeresen létrejön, akkor az építőipart kiszolgálólogisztikaimegoldások között egyedülálló lesz. A többségében fémtárgyakra rögzítésre kerülő –kifejezetten erre a célra (rossz rádiósterjedési környezet) fejlesztett ún . ipari tag-ek

ilyen célúfelhasználása és rögzítésük megoldása egyedi eljárási innovációt ésújdonságot hordoz. Jelen projekt keretében kifejlesztendő technológiaolyan globális újdonságot hoz az építőipar (építőanyag technológiák) és alogisztika területére, hogy a vállalkozás ezen keresztül csatlakoznitud az s3-as stratégiában meghirdetettintelligens technológiákhoz.

 
Projekt összköltsége: 291.892.766 Ft

Projekt várható fizikai befejezésének dátuma: 2020.10.09.

 

GINOP-1.2.1-16-2017-01058 azonosító számú, "Grabarics Kft. termelési kapacitásának bővítése Hevesen" című pályázat keretében a Kedvezményezett Grabarics Építőipari Kft. 234.808.996,-Ft vissza nem térítendő, uniós támogatásra kötött szerződést 50% támogatási mértéke mellett.

A projekt fizikai megvalósítása 2017. 06. 02-án kezdődött.

A pályázat megvalósítása során a Kft. jelentős beruházással bővítette a hevesi beton-előregyártó üzemének termelőképességét. A  megnövekedett termelési kapacitásnak, a megújult sablonparknak és a betonacél-üzemnek köszönhetően a hevesi üzem a korábbinál nagyobb mennyiségű terméket tud kibocsájtani, és jelentősen megnőtt a betonacél-gyártó kapacitás is, amely a cég által megvalósított építkezéseknél a korábbi külső beszerzések helyett ‒ azokat esetlegessé téve ‒ a monolit szerkezetekhez való vasalatokat is biztosítani képes.

A beruházás során a cég egyúttal kiépítette az üzem Ipar 4.0 előírásainak megfelelő korszerű informatikai hátterét, amelynek segítségével a gyártási folyamatok szenzoralapú elemzése segíti a gyártás menedzsmentjét és a kapcsolódó döntéshozatalt.

A vállalat ebből a termelőegységből látja el a saját projektjeinek az előregyártott vasbetonelemekre való igényét. A kibővített és költséghatékony termékpaletta révén más építőipari szereplőknek is  értékesít.

A beruházással tovább erősödött a cég versenyképessége, projektjei során már nem szorul a vasalat tekintetében külső beszállítókra. Az üzem éves szinten 15 000-20 000 m3 vasbeton termék előállítására képes, valamint 9 000-10 000 tonna betonacélt tud feldolgozni. A beruházással a Grabarics Építőipari Kft. versenyképessége jelentősen nőtt, új munkahelyeket hozott létre.

A projekt elszámolt összköltsége 469.617.997,-Ft volt és a projekt fizikailag 2019. 02. 28-án zárult.

 


GINOP-5.2.4.-16-2016-00229 Grabarics Építőipari Kft. 2016. február 03-án a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „ Gyakornoki Program pályakezdő támogatására „ címmel sikeres pályázatott  nyújtott be, mely program keretében 16 290 853 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.

A Grabarics Kft. elkötelezett a fiatal munkavállalók alkalmazása iránt, akik friss szakértelmükkel meg tudják újítani az építőcsapatok munkáját. Egy fiatal, megbecsült és jól motivált alkalmazott hosszú távon gyarapítja a vállalkozást, és csökkenti az elvándorlás mértékét. Ezért döntött a cégvezetés a gyakornok foglalkoztatása mellett, akik kellő szakmai tapasztalatot szerezve és tudásukat hasznosítva előrelépési lehetőséget is kaphatnak a cégnél.

A pályázatban 6 fő gyakornok – kőműves, ács – vesz részt, akiknek szakmai fejlődését 3 jól képzett, szakmai tapasztalattal és pedagógiai érzékkel rendelkező mentor segíti.

A gyakornokok egy dinamikus csapat tagjaként generálkivitelezésekben vehetnek részt, ahol minden építési munkafolyamatot végig tudnak kísérni, szakmai végzettségüknek megfelelően a munkafolyamatokban részt tudnak venni. Ismerni fogják az épületek alapozási munkáitól kezdve a befejezést és garanciális javítási folyamatokat is. Ezáltal a gyakornokok szakmai tapasztalata sokkal szélesebb spektrumú lesz, a munkaerő-piacon nagyobb eséllyel rendelkeznek egy építési projektnél. A cégvezetés célja azonban, hogy megtartsa ezeket a munkavállalókat, és hosszú távon tovább foglalkoztassa Őket.


KDOP 1.1.1/C-10-2010-0101 A Grabarics Építőipari Kft. 2010 júliusában Telephelyfejlesztés címmel pályázatot nyújtott be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. elé. A pályázat célja a Kft. szomszédságában lévő 2009-ben vásárolt ingatlan (Dunaújváros, Papírgyári út 30/H) fejlesztése és telephely bővítése. A Kft. célul tűzte ki a területen egy új acélszerkezeti csarnok és szárazanyag raktár kialakítását. A csarnok 10t és 2,5t darukkal felszerelt, korszerű technológiai gépekkel berendezett, mely által lehetőségünk nyílik  acélszerkezeti munkák elvégzésére (lemez megmunkálás, élhajlítás, épületszerkezeti elemek gyártása).

A csarnok tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe vettük a környezetvédelmi fenntarthatóságot és törekedtünk a legkorszerűbb megújuló energiák alkalmazására.

A Grabarics Kft. 2011. április 6-án támogatási szerződést írt alá. A szerződés tárgya: Telephelybővítés és acélszerkezeti üzem kialakítása a Grabarics Építőipari Kft-nél. A beruházás összköltsége 252 272 056 Ft, melyből a támogatás 99 253 100 Ft. A megvalósítási időszak: 2010.08.10-2012.07.31.

A pályázat részeként bevezettük az MSZ EN28001:2008 Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonságirányítási rendszert. 
TÁMOP – 2.3.3/A-09 Társadalmi Megújulás Operatív program keretében 2010 februárjában a Grabarics Kft. Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva című pályázat keretében Munkavállalói kompetencia fejlesztése a Grabarics Kft.-nél című pályázaton 6 213 592 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert
A pályázat megvalósítási ideje: 2010. március-2010 június
 

GOP-2.1.1.-11/A A Grabarics Kft. az új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében Dunaújvárosi telephely információs technológiai fejlesztése címmel 3 992 440 Ft támogatást nyert.
 
A pályázat célja a Kft. informatikai eszközeinek bővítése, fejlesztése.
A pályázat megvalósítási ideje: 2011. szeptember -2013. szeptember
 
 
GOP-2.1.1.1-09/A-2009-0900 jelű pályázat
Technológiai korszerűsítés a Grabarics Kft.-nál.

A Grabarics Építőipari Kft. 2009 júniusában sikeres pályázat keretében 50 000 000 Ft támogatásban részesült.
Apályázat keretében a Kft. építőipari gépekkel bővítette gépparkját.Fejlesztésünk fontos eleme volt, hogy korszerű, legújabb technikaikövetelményeknek megfelelő környezetbarát eszközök beszerzése. Apályázat lehetőséget adott az ISO 14001:2005 környezetirányításirendszer és az MSZ EN 28001:2008 munka- és egészségbiztonsági rendszerbevezetésére, a minőség és környezet iránti nagyobb elkötelezettségetjelenti.
A beruházás komplexitását mutatja, hogy folyamatosantörekszünk arra, tevékenységünket a lehető legjobb feltételek mellett alegjobb minőségben tudjuk végezni. A fenti folyamatok támogatására és aprojekt fenntarthatóságának biztosítása érdekében igénybe vettünk többtanácsadó céget is, amelyek segítséget nyújtottak többek között a piacralépési, valamint a marketinkommunikációs stratégia elkészítésében.


 

 
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Pf. 684.
magzrt.hu/

GOP-2.2.1-2007                                                                                                                                                                                                                                                                         Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Program keretében SAP Buisnes One és kapcsolódó dokumentumkezelő, döntéstámogató és CRM rendszer bevezetése a Grabarics Építőipari Kft.-nél  címmel 19 987 451 Ft támogatást nyert.

A pályázat megvalósítási ideje: 2007. november-2009 november

 

Építőipari termelőeszközök egyedi azonosítására és nyomonkövetésére alkalmas rádiófrekvenciás megoldás fejlesztése pályázat keretében (Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00483) kedvezményezett Grabarics Építőipari Kft. 131.351.744 vissza nem térítendő, uniós támogatásra kötött szerződést 45% támogatási mértéke mellett.