Gráll Alapítvány

A vállalati jótékonyság valószínűleg egyidős magukkal a vállalkozásokkal. A vállalat sajátos szereplőjévé vált társadalmi környezetének, hiszen ebből a társadalmi környezetből kerülnek ki legfontosabb partnereink; alvállalkozók, beszállítók, versenytársak, a helyi és központi kormányzat képviselői, és végül, de korántsem utolsósorban a munkavállalóink. Bármi történjék ebben a környezetben, annak pozitív vagy negatív hatásait a vállalat is megérzi, ezért minden vállalat érdekelt az ígéretes törekvések támogatásában, a problémák kezelésében, a fejlődési folyamatok befolyásolásában.

A „Gráll” Szociális és Oktatási Alapítvány tevékenysége a Grabarics Kft. munkavállalói iránti felelős magatartására épül, melynek szellemében a két vállalat vezetősége igyekszik a lefektetett célokat teljesíteni. Az Alapítványi cél 2012. június 1. dátummal módosításra került annak érdekében, hogy minél több támogatást tudjon nyújtani az arra szoruló dolgozók részére.

Az alapítvány neve:
„Gráll" Szociális és Oktatási Alapítvány"

Az alapítvány székhelye:
2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9. VIII. 1.

Az alapítvány céljai

I. Általánosságban

betegség,
baleset,
vagy más ok miatt rászorult dolgozók támogatása
ismeretterjesztés, kulturális, sportszolgáltatás
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása

II. Konkrétan

A munkavégzés során sérülést, balesetet szenvedett dolgozók támogatása, rokkantnyugdíjas/nyugdíjas dolgozók részére rehabilitáció, munkavégzési lehetőségek biztosítása.

A munkavállalókat érő tartós jövedelemkiesést okozó esetekben (műtétek, tartós betegség, kórházi ellátás, stb.) jövedelempótló támogatás biztosítása.

Munkavállalóval vagy családjában történt tragédiák (haláleset, rokkantság, stb.) esetén anyagi terhek mérséklése.

Dolgozók gyermekei részére tanulmányi segítség (ösztöndíj, technikai feltételek, szervezés, stb.) biztosítása.

Rokkant, nyugdíjas, szociálisan rászorult dolgozók és gyermekeik részére szabadidős programok keresése és támogatása.

Egyéb szabadidős programok szervezése, támogatása.

Hátrányos helyzetben lévő munkavállalalók képzésének, foglalkoztáaásának támogatása.